Algemene voorwaarden

Als je je aanmeld voor de Sniv Socials Club zitten daar wel een aantal voorwaarden aan:

Wanneer je de parfum heb ontvangen is het verplicht om binnen 5 dagen de content online te plaatsen. Word dit niet gedaan, dient de parfum te worden afgerekend voor de originele kostprijs die ook op de website vermeld staat.
Mochten er anderen problemen zijn waardoor het niet lukt om de content te plaatsen kan je contact met ons opnemen!